Uvod
Aba Aziz Makaja
Komaja
Karizma Darma
Savjeti
Literatura
Kontakt
Linkovi

'') { $ime=$_POST['edImePrezime']; $comment=$_POST['edComment']; $body = " Karizma Darma - online form
IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}
User Agent: {$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']}


$comment
"; // mail('info@komaja.org','Karizma Darma - online form',$body,$headers); // mail('ramajana@ramajana.com','Karizma Darma - online form',$body,$headers); $mail = new htmlMimeMail(); $mail->setHtmlCharset('windows-1250'); $mail->setHtml($body); $mail->setFrom($_POST['edEmail']); $mail->setSubject("Karizma Darma - savjeti"); if (strpos($_POST['edEmail'],'@karizma-darma.com')!==false || strpos($comment,'@karizma-darma.com')!==false || $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']=='') die('Please do NOT use this form for spamming!'); $result = $mail->send(array('info@komaja.org','ajla.heil@gmail.com')); print 'Hvala Vam na poruci! Uskoro ćemo Vam se javiti.'; } else { ?>
Molimo, pošaljite poruku i obavezno upišite svoju email adresu.
Ime i prezime
E-mail

Copyright Karizma Darma 2005-2006